Kiến gió LogisticLOẠI HÌNH


Chuyển phát nhanh thông thường 


Chuyển phát nhanh siêu tốc

Chuyển phát thường bằng oto tải
GIẢI THÍCH

Kg đầu dựa vào quy định của nhà cung cấp tại Trung Quốc 

Kg đầu dựa vào quy định của nhà cung cấp tại Trung Quốc

Mỗi kg 1 tệ/kg + 70 tệ/đơn hàng
Kg tiếp theo nếu nhà cung cấp thuộc tỉnh Quảng Đông là 4 tệ, tỉnh khác là 8 tệ

Mỗi 0.5kg tiếp theo là 5 tệ/kg